Advanced & Smart Technologies

Nhà thông minh

Nội dung đang được cập nhật...

Hệ thống cửa tự động công cộng

Nội dung đang được cập nhật...

Quản lý ra vào & chấm công

Nội dung đang được cập nhật...

Hệ thống quản lý vùng biên

Nội dung đang được cập nhật...

Giải pháp đếm lượt ra vào

Một trong những thông tin quan trọng đối với các trung tâm thương mại, tòa nhà, siêu thị, khu vui...